Skip to main content

Red twigs
nature's finest paint
red twigs like veins through blue skies
brilliantly aliveComments

A van de Aa said…
Een van de wonderen der.....
Mey said…
Zulk een mooie dingen vallen er te zien, men hoeft alleen maar te kijken en zich te verwonderen. De kleine dingen...
A van de Aa said…
En hoe kleiner hoe mooier dikwijls..

Popular posts from this blog

  through frosted glass