Skip to main content

Red twigs
nature's finest paint
red twigs like veins through blue skies
brilliantly aliveComments

A van de Aa said…
Een van de wonderen der.....
Mey said…
Zulk een mooie dingen vallen er te zien, men hoeft alleen maar te kijken en zich te verwonderen. De kleine dingen...
A van de Aa said…
En hoe kleiner hoe mooier dikwijls..

Popular posts from this blog

  whispered to the stars   ✨ countless names, -yet all the same   the ones we loved the ones we lost once upon a time   remembered, but forgotten they'll remain always     always the same

Kastelen / Castles

we hadden geen geld, geen knikkers jij & ik we speelden met zand met onze handen bouwden wij de mooiste kastelen we had no money, no marbles you & I we played with sand with our hands we built the most beautiful castles

    green leaves change colour