Doorgaan naar hoofdcontent

The Long War - Terry Pratchett and Stephen Baxter (7*)


Title: The Long War
Author: Terry Pratchett and Stephen Baxter
ISBN:9780857520128
© 2013 Terry and Lynn Pratchett and Stephen Baxter
A generation after the events of The Long Earth, humankind has spread across the new worlds opened up by “stepping.” A new “America”—Valhalla—is emerging more than a million steps from Datum—our Earth. Thanks to a bountiful environment, the Valhallan society mirrors the core values and behaviors of colonial America. And Valhalla is growing restless under the controlling long arm of the Datum government.

Soon Joshua, now a married man, is summoned by Lobsang to deal with a building crisis that threatens to plunge the Long Earth into a war unlike any humankind has waged before.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
It's been a while since I've finished reading this book. I found it to be a little less entertaining than it's prequel, The Long Earth. To my opinion there were too many story-lines only coming together at the end of the book, what I found somewhat tiring.

In this book Joshua is a grown-up man, married to Helen (the girl he met at the end of The Long Earth, with kids, and a job as a mayor. It's been a long time since he's seen Sally. His wife Helen is a bit envious at the history those two share, and the still lasting friendship. Then Sally (same old blunt Sally) pops up again asking Joshua to go on a quest with her for something bad is happening to the trolls. Joshua consents, and so this story begins.

There is a lot less humour in this book than there was in The Long Earth. Lobsang still plays a roll, though a lot smaller and in a very different way. The cat (ah the cat) still plays a roll in the story, a kind of funny role, I quite like the cat. Lieutenant Jansson plays a big and important part again. She's still very much the same character, though retired for she is suffering from late-stage leukaemia due to the atomic blast which happened in The Long Earth. She is still a very likeable character. In this book the really funny note lies with the character of Sister Conception, a reincarnation of Sister Agnes whose consciousness Lobsang uploaded into a new, mechanical body in order for her to be his 'guardian' in keeping him on a just course.

There's a lot of mayhem in the story, and Joshua even ends up badly hurt. At the very end of the book there is no real closure of events and it certainly has the sort of ending which points towards another sequel, which indeed there is: The Long Mars.

Reacties

Populaire berichten van deze blog

Boeklancering 23x Zwart Licht

Over een maandje zal de verhalenbundel 23x Zwart Licht gelanceerd worden. Ik ben trots dat voor de derde maal een verhaal van mij gepubliceerd wordt via Godijn Publishing.

Mijn verhaal heet 'Engelenstem'. Een klein voorproefje om jullie interesse te wekken:


"Blanco. Ze staarde wezenloos voor zich uit. Alles was blanco. Ze had het gevoel niet echt te zijn. Even deed ze haar ogen dicht en probeerde ze zich te concentreren op haar lichaam. Ze werd zich gewaar van haar hartslag en ademhaling; ze moest wel echt zijn. Ze opende haar ogen en keek omhoog naar de strakblauwe lucht, die leek ook echt. Ze richtte haar blik vooruit en zag de zee. Het wateroppervlak was rustig, de golven kabbelden. In de verte voer een vrachtschip waarvan het leek alsof hij stillag. Ze werd zich ervan bewust dat ze in de vloedlijn stond en dat haar sneakers nat waren geworden, toch bleef ze staan. In haar rechterhand hield ze iets vast: een scherp toelopende metalen pin. Het zat onder het bloed, net als…

How far would you go

how far would you walk with me my friend
all the way through the swamp of sadness
where despair seeps into your veins
leaving your limbs as heavy as stone
how far would you walk with me my friend
how far would you walk with me my friend
all the way over the mountains of dread
where the fear claws at your feet
and the paths are as treacherous as thieves
how far would you walk with me my friend
how far would you walk with me my friend
all the way through the valley of pain
where the roads are as sharp as razors
and the rivers run with blood
how far would you walk with me my friend
how far would you walk with me my friend
All the way to the ends of the earth
where the emptiness is as vast
as the hole in my heart
how far would you walk with me my friend
how far would you go

Dagvlinder

In het gras zittend, staarde ik naar het water in de grote vijver. Het was een prachtige, warme voorjaarsdag en daardoor druk in het park. 'Papa, kijk nou!' Met een pruillip stond ze ineens voor me, mijn kleine engel. Haar armpjes over elkaar heengeslagen. Ongewild moest ik er om lachen, wat natuurlijk als olie op het vuur was. 'Jij bent stom!' riep ze boos, waarna ze haar tong naar me uitstak. Ze wilde zich omdraaien en weglopen, maar voor ze de kans kreeg had ik haar al opgetild en zwaaide ik haar de lucht in. Onmiddellijk schaterde ze het uit, een geluid waar ik geen genoeg van kon krijgen. Toen ik haar weer op de grond zette, vloog ze me om de nek waardoor we allebei achterover in het gras vielen. Ik deed mijn best om serieus te kijken en zei: 'Daar staat de kieteldood op, jongedame.' Emmi begon opnieuw te schateren, al voordat ik haar kietelde.
Niet lang daarna zijn we op Emmi's verjaardag naar Burgers' Zoo geweest. Afgelopen jaren was het begin me…